ELBLĄG


Jest miastem o średniowiecznym rodowodzie, miłośnikom historii nie zabraknie tutaj atrakcji do zwiedzania, które warto rozpocząć od Muzeum Archeologiczno - Historycznego, w którym oglądać można zbiór zabytków archeologicznych pochodzących z 30 - letnich badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie Starego Miasta i dawnej osady handlowej Truso. Olbrzymi zbiór zabytków z gliny, skór, szkła, metalu i drewna daje barwny obraz kultury materialnej miasta, ukazuje poziom życia jego mieszkańców oraz obrazuje życie codzienne elblążan od XIII do początków XX wieku. 
Starówka Elbląska -
Z historycznym układem urbanistycznym, podzamczem, zespołem klasztornym i szpitalnym, z charakterystyczną dla Elbląga Ścieżką Kościelną, z zespołem zrekonstruowanych kamieniczek to eldorado dla turystów, którzy mogą odwiedzić liczne kawiarenki, puby i pizzerie oraz zobaczyć budowle gotyckie: Katedrę pw. św. Mikołaja, Centrum Sztuki - Galeria EL oraz Bramę Targową.  Ta ostatnia jest jednym z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych zabytków Elbląga, IVX - wieczna budowla stanowiła fragment nieistniejących już murów obronnych miasta. Obecnie na jednym z jej najwyższych pięter znajduje się taras widokowy. 
Z Bramą Targową  związana jest legenda o Piekarczyku, który w 1521 roku uratował miasto przed zajęciem przez wojska krzyżackie.

Centrum Sztuki - Galeria EL -
Mieści się w dawnym kościele podominikańskim. W 1945 roku świątynia została poważnie uszkodzona. W latach 70- tych dzięki inicjatywie grupy entuzjastów, kościół został odbudowany a następnie zaadoptowany na centrum sztuki współczesnej.
Niezwykłe jest połączenie współczesnych eksponatów i szklanej nowoczesnej empory z zabytkowym wnętrzem gotyckiej świątyni. Na ścianach dawnego kościoła znaleźć można kilkusetletnie epitafia, a na posadzkach leżą dawne płyty nagrobne. Współczesna oferta Galerii jest bardzo różnorodna, od typowych wystaw, poprzez przedstawienia, koncerty, festiwale, aż po performance i warsztaty. 


Katedra Św. Mikołaja -
To jeden z najwyższych obiektów sakralnych w całej Polsce! Ma on 97 metrów wysokości. W surowym, gotyckim wnętrzu kościoła można doświadczyć tchnienia przeszłości. Na przestrzeni wieków była ona kilkakrotnie przebudowywana m.in. po wielkim pożarze, który wybuchł w 1777 roku w następstwie uderzenia pioruna, a także po zniszczeniach wojennych. Do najcenniejszych zabytków sakralnych świątyni należy gotycka chrzcielnica z brązu z 1387 roku, drewniane figury apostołów, gotycka rzeźba Św. Mikołaja oraz późnogotyckie ołtarze.


Ścieżka Kościelna -
Na uwagę zasługuje także Ścieżka Kościelna - unikatowy w skali kraju zespół przejść wąskimi przesmykami między kamienicami, łączące najważniejsze obiekty sakralne w Elblągu. Zachowany fragment posiada 10 gotyckich łęków, wspierających przeciwległe ściany.


Kanał Ostródzko - Elbląski - 
Zwiedzanie Elbląga nie powinno odbyć się bez wyruszenia w rejs statkiem po trawie!  Kanał Ostródzko - Elbląski, jest unikalnym systemem wodnym łączącym zachodnio - mazurskie  jeziora z Zalewem Wiślanym. Jego oryginalność polega na pokonywaniu 100- metrowej różnicy poziomów wody przy pomocy zespołu 5 pochylni. Kanał Elbląski został uznany za pomnik historii i jeden z 7 cudów Polski. Cud dziewiętnastowiecznej inżynierii - kanał z zespołem pochylni, umożliwiający transport statków po suchym lądzie.