REGULAMIN

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.


 1. Rezerwację gwarantowaną dokonujemy wpłacając zadatek w wysokości dwudniowej opłaty za pobyt w przypadku pobytu do 7 dni lub trzydniowej opłaty za pobyt w przypadku pobytu dłuższego niż 7 dni.

 2. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji w czasie krótszym niż 21 dni przed terminem przyjazdu. Zadatek jest zwracany w całości w przypadku gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

 3. Pozostała płatność za pobyt zostanie pobrana w gotówce, w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. 
W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie należność  za pobyt nie ulega zmianie.

 4. Podczas meldunku pobrana zostanie w gotówce kaucja zwrotna w wysokości 200 zł na poczet możliwych szkód powstałych w trakcie pobytu.

 5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody oraz zniszczenia w pokojach przedmiotów wyposażenia i infrastruktury obiektu, powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania, za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Uwagi dotyczące jakichkolwiek uszkodzeń lub innych niedogodności prosimy zgłaszać niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone. 

 6. Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 dniu wyjazdu.

 7. Zabrania się gotowania i smażenia potraw pozostawiających intensywny zapach, w szczególności SMAŻENIA  RYB.

 8. Zarówno przed jak i w pokojach oraz łazienkach obowiązuje całkowity zakaz palenia. 
Palenie dozwolone jest wyłącznie na terenie ogrodu w wyznaczonych miejscach.

 9. Grillowanie możliwe jest tylko i wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu. Goście korzystający z grilla proszeni są o pozostawienie czystości.

10. Prosimy o zamykanie pokoi na klucz - nie bierzemy odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w pokojach.
Opłata za zgubienie klucza wynosi 50zł.

11. Na terenie obiektu mogą znajdować się wyłącznie osoby zakwaterowane.

12. Dla każdego pokoju dostępne jest jedno miejsce parkingowe. Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy na parkingu oraz rzeczy w nich znajdujące się.

13. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw wyłącznie pod opieką dorosłych.
Właściciele domu wczasowego Katrina nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione na placu zabaw bez opieki. 

14. Zachowanie osób zameldowanych w obiekcie nie powinno zakłócać pobytu innym wypoczywającym. Goście zobowiązani są do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00

15. Ze względu na wypoczynkowy charakter naszego obiektu zabrania się używania zarówno w pokojach jak i na terenie ogrodu przenośnych głośników oraz innych urządzeń nagłaśniających. 

16. Na terenie domu wczasowego i okolicy należy zachować czystość i porządek, prosimy o odpowiednią segregację śmieci i o wyrzucanie odpadów do przystosowanych do tego kontenerów.

17. Po zakończeniu pobytu Goście zobowiązani są zwrócić pokój wraz z jego wyposażeniem w stanie niepogorszonym. 
W dniu wyjazdu zdanie klucza oraz zwrot kaucji odbywa się w sposób ustalony przy meldunku.

18. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.

19. W przypadku naruszenia regulaminu Goście mogą zostać wymeldowani w trybie natychmiastowym bez prawa do zwrotu opłaty za pobyt.

20. Ze względu na komfort naszych gości nie akceptujemy zwierząt.